“BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER” İLE “SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİKLERİ” DERSLERİ HAKKINDA DUYURU

Üniversitemiz Edirne Merkez birimlerinde öğrenim gören lisans programları öğrencilerine yönelik olarak toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak için bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler ile diğer çalışmalara katılımlarını teşvik etmeyi amaçlayan “Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler” ve “Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri” adında iki ders Trakya Üniversitesi Senatosunun da uygun görüşüyle Üniversite (Alan Dışı) Seçimlik Ders Havuzuna eklenmiştir.

Üniversitemizde Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Tespit Komisyonu tarafından uygun görülerek önceden dersi alan öğrencilere duyurulacak olan etkinlikler söz konusu dersler kapsamında sayılacak olup,  bu dersler için vize, final ve bütünleme sınavları yapılmayacaktır. Derslerin Başarı Notu, etkinliklere katılım sayısına göre değerlendirilecektir.

Edirne Merkezde öğrenim gören lisans programı öğrencilerimiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme haftasında bu dersleri Üniversite Alan Dışı Seçimlik dersler kapsamında “BKE102 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler-II” ve “SSE102 Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri-II” olarak seçebileceklerdir.

            Derslere ilişkin önemli hususlar;

1-Öğrencilerimiz Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersine ilişkin etkinlikleri https://bkeders.trakya.edu.tr/ adresinden takip edilebilecektir. Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri dersinin etkinlikleri ise dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencilere ayrıca duyurulacaktır.
2- Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersine katılımlar, ilgili salon giriş ve çıkışlarında elektronik ortamda öğrenci kimliği okutma ya da Trakya Üniversitesi e-yoklama uygulaması ile kayıt altına alınacaktır.
3-Katılımın belirlemesinde öğrencinin etkinliklere giriş veya çıkış saati esas alınacak olup, etkinlikten 30 dakika önce elektronik ortamda kayıtlar alınmaya başlanacak ve etkinlik başladıktan 15 dakika sonra sona erecektir.
4-Dersler kontenjanla sınırlı olup, Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi için 600 kontenjan, Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri dersi için ise 120 kontenjan belirlenmiştir.
5-Derslerin başarı notu hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

(1 – 4) katılım için FF,
(5 – 6) katılım için FD,
(7 – 8) katılım için DD,
(9 – 10) katılım için CC,
(11) katılım için CB,
(12) katılım için BB,
(13) katılım için BA,
(14) katılım için AA, harf notu olarak değerlendirilecektir.
6-Derslerin değerlendirilmesi ve yürütülmesine ilişkin yönergelere https://oidb.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Bu içerik 23.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 166 kez okundu.