DUYURU

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler II (BKE102) dersini alan öğrencilerin dikkatine

 

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler I-II (BKE101 ve BKE102) dersleri Üniversitemiz Senatosunun 16 Ocak 2020 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 48 numaralı kararı ile uygun görülen “Trakya Üniversitesi Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersleri Yönergesi” çerçevesinde yürütülen bir ders olarak üniversite seçmeli ders havuzuna eklenmiştir. 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Trakya Üniversitesi Seçmeli Ders havuzunda açılması düşünülen dersler listesinde her hafta Çarşamba günü saat 15.30-17.20* arasında yapılacağı ilan edilen BKE102 dersinin “Seminer Salonunda” ve yüz yüze yürütüleceği ilan edilmiştir. Ders ile ilgili yönergeden de görüleceği üzere dersin amacı “Trakya Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin üniversite içinde düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler ile diğer çalışmalara katılımlarını teşvik etmek” olarak belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle, BKE101 dersinin bu dönemki işleyişinde öncelikli olarak ders günü ve saatinde gerçekleştirileceği önceden ilan edilen etkinliklere katılım sağlanacak, ders günü ve saatinde bir etkinlik olmaması durumunda ise uzaktan öğretim yolu ile (Microsoft teams üzerinde oluşturulacak sınıflar aracılığıyla çevrimiçi olarak) dersin işlenmesi sağlanacaktır. Yüz yüze yapılacak derslerde maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine ilave olarak Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rehber kılavuzlara uyulacaktır. 

Derslerin işleyiş yöntemleri haftalık olarak değişebileceği için her hafta ile ilgili detaylar için bkeders.trakya.edu.tr adresinden yayınlanacak duyuruların yanı sıra Microsoft Teams aracılığıyla davet edileceğiniz ekibinizdeki iletişim kanallarını takip etmeniz önem taşımaktadır.

Trakya Üniversitesi Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan 37 numaralı kararına istinaden BKE101 dersinde de dersi alan öğrencilerin tabi oldukları ilgili mevzuat hükümlerince devam durumları aranacaktır.

Bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi komisyonu

* BKE102 dersi son güncelleme neticesinde her hafta Çarşamba günü 13.30 – 15.20 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Ders programına fen.trakya.edu.tr adresinde yer alan “ders programları” sekmesindeki Biyoloji Bölümü haftalık ders programından ulaşabilirsiniz.Dersin işleyiş yönergesine ulaşmak için tıklayınız.