DUYURU

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler !I (BKE102) dersini alan öğrencilerin dikkatine

 

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler I-II (BKE101 ve BKE102) dersleri Üniversitemiz Senatosunun 16 Ocak 2020 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 48 numaralı kararı ile uygun görülen “Trakya Üniversitesi Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersleri Yönergesi” çerçevesinde yürütülen bir ders olarak üniversite seçmeli ders havuzuna eklenmiştir. 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Trakya Üniversitesi Seçmeli Ders havuzunda açılan BKE102 dersi uzaktan öğretim yoluyla her hafta Çarşamba günü saat 13.30-15.20 yapılacaktır. Ders ile ilgili yönergeden de görüleceği üzere dersin amacı “Trakya Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin üniversite içinde düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler ile diğer çalışmalara katılımlarını teşvik etmek” olarak belirlenmiştir. 

Derslerin işleyiş yöntemleri haftalık olarak değişebileceği için her hafta ile ilgili detaylar için bkeders.trakya.edu.tr adresinden yayınlanacak duyuruların yanı sıra Microsoft Teams aracılığıyla davet edileceğiniz ekibinizdeki iletişim kanallarını takip etmeniz önem taşımaktadır.

Trakya Üniversitesi Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan 37 numaralı kararına istinaden BKE101 dersinde de dersi alan öğrencilerin tabi oldukları ilgili mevzuat hükümlerince devam durumları aranacaktır.

Bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi komisyonuDersin işleyiş yönergesine ulaşmak için tıklayınız.